LC 260

LC 260 är oslagbar i tävlingen om vilken plattformshiss som

klarar den smalaste trappan.

Om inte LC 260 med plattform får plats så tar vi bort plattformen.

Hissen lyfter både brukare och rullstol. Den fungerar även i svängda, trånga trappor.